Reklamní pylon

Reklamní pylon (totem, věž) je označení pro konstrukci, na kterou se umísťuje světelná reklama. Tu můžete instalovat až na samotný vrch, nebo reklamní plochou zaplnit celý pylon. Základem pro výrobu pylonu by měly být kvalitní materiály (ocel, zinek). Klade se důraz na stabilitu, bezpečnost a dlouhou životnost. Kotvení se provádí do betonového základu. Reklamní pylony mohou nabývat rozměrů několika desítek metrů, stejně tak však mohou končit ve výšce jen dva až tři metry od země.

Světelná reklama administrativních budov

Světelná reklama je důležitá i pro propagaci administrativních a kancelářských budov. Tyto stavby jsou většinou ve vlastnictví města nebo soukromých firem, které se je snaží pronajmout jiným firmám, podnikatelům, sdružením nebo městským institucím. Jelikož se tyto budovy většinou nacházejí přímo v centrech nebo na okrajích měst, přistupuje se ke světelné reklamě umístěné na střeše, na zdi nebo přímo před budovou. Zobrazit celý článek

Orientační systém

Orientační systém má nejčastěji podobu tabule. Můžete se s ním setkat v interiéru i v exteriéru. Jedná se například o hlavní orientační tabule umístěné před vchody do administrativních budov, tabule v obchodních centrech (mapa obchodů, toalety, nouzový východ) i visačky a cedulky v kancelářských prostorách. Orientační systém má usnadňovat orientaci v prostoru tak, aby zákazník či klient vždy našel to, co hledá. V současnosti se orientační systémy využívají nejen v komerční oblasti, ale i ve státní správě.

Světelná reklama

Světelná reklama je nasvětlený reklamní panel, který má propagační a informační funkci. Jedná se o reklamu umísťovanou nejčastěji před obchodní domy, markety, menší obchody, restaurace či benzínové stanice. Můžete se s ní dnes setkat doslova na každém kroku. Reklama se nejčastěji umísťuje na reklamní pylon, na střechu nebo stěnu objektu. Jejím primárním cílem je získat další potenciální zákazníky. Využívá se venku i ve vnitřních prostorách.

Světelná reklama jako nedílná součást obchodních domů

Ať už rádi nebo neradi chodíte nakupovat, jistě jste si všimli výrazné světelné reklamy umístěné na obchodním centru ve vašem městě. Taková reklama je nedílnou součástí jeho propagace. Pokud by obchodní dům nebyl označen, asi by si ho na první pohled nikdo nevšiml. Světelná reklama ve velikosti několika metrů dokáže přilákat i nové potenciální zákazníky, což se vyplatí nejen teď před Vánoci. Zobrazit celý článek

Využití reklamních pylonů ve světelné reklamě

Reklamní pylony (totemy, věže, sloupy, stožáry) slouží k umístění reklamního panelu. Můžete se s nimi setkat u obchodních center, hypermarketů a supermarketů i například u administrativních budov či benzínových pump. Mohou být buď samy nasvětleny, nebo se na ně světelná reklama pouze připevňuje. Důležitý je nejen jejich perfektní design (aby zákazník na první pohled poznal, o co se jedná), ale také kvalita materiálů. Zobrazit celý článek

Materiály pro výrobu světelné reklamy

Zárukou kvalitní a efektivní světelné reklamy je nejen její design, ale také použité materiály. Ty se pak odrážejí v dlouhé životnosti a odolnosti světelného panelu. Je důležité volit kvalitní základové materiály – materiály použité pro konstrukci panelu – i profesionální materiály pro povrchovou úpravu (různé fólie, světelná technika). Věříme, že díky našemu článku získáte přehled o tom, z čeho je aktuálně možné vybírat. Zobrazit celý článek

Z historie světelné reklamy

Světelná reklama představuje jeden z moderních způsobů propagace. Její historie tak není nijak dlouhá ani výrazná. Spíše než historie samotného nápadu je zajímavý vývoj materiálů, které se pro výrobu světelné reklamy používaly dříve a používají dnes. Od barevných neonových trubic jsme se posunuli až k LED a LCD technologii, která je v současnosti častou volbou nejen z finančního hlediska. Zobrazit celý článek

Základní rozdělení světelné reklamy

V oboru světelné reklamy se můžete setkat s celou řadou pojmů a členění. Pro snadnější orientaci jsme pro vás na našem webu připravili článek na toto téma. Článek se zaměřuje na venkovní i vnitřní světelné panely a jejich dělení. Ačkoliv uvedená metodika není nijak standardizovaná a je na uvážení každého výrobce, jak jednotlivé produkty tvořící jeho sortiment v této oblasti nazve. Zobrazit celý článek