Měsíční archivy: Leden 2013

Reklamní pylon

Reklamní pylon (totem, věž) je označení pro konstrukci, na kterou se umísťuje světelná reklama. Tu můžete instalovat až na samotný vrch, nebo reklamní plochou zaplnit celý pylon. Základem pro výrobu pylonu by měly být kvalitní materiály (ocel, zinek). Klade se důraz na stabilitu, bezpečnost a dlouhou životnost. Kotvení se provádí do betonového základu. Reklamní pylony mohou nabývat rozměrů několika desítek metrů, stejně tak však mohou končit ve výšce jen dva až tři metry od země.

Světelná reklama administrativních budov

Světelná reklama je důležitá i pro propagaci administrativních a kancelářských budov. Tyto stavby jsou většinou ve vlastnictví města nebo soukromých firem, které se je snaží pronajmout jiným firmám, podnikatelům, sdružením nebo městským institucím. Jelikož se tyto budovy většinou nacházejí přímo v centrech nebo na okrajích měst, přistupuje se ke světelné reklamě umístěné na střeše, na zdi nebo přímo před budovou. Zobrazit celý článek